FANDOM


Được phát triển từ câu thành ngữ "Nói như cắn vào đít!" nhưng khi đến với D09CN1 nó đã mang 1 tầm vóc lớn lao hơn !!!

Câu nói được sử dụng nhiều khi xuất hiện hành vi cắn trộm, cắn càn, cắn bậy hoặc thậm chí chỉ là cắn vu vơ. Đơn giản hơn chỉ cần thấy mặt Huy 4` là đủ để câu nói xuất hiện.

Sử dụng lần đầu tiên bởi 2b đẹp trai khi không thể nào chống đỡ được cái sự ngu của Đẹt, nhưng thực sự trở nên phổ biến khi 2t đem ra dùng mỗi ngày nhiều đến mức người ta phải nghi ngờ số lượng đít của Tuýt có phải là 2 không nữa. Sau đó câu nói cũng được huyền thoại quay tay T-sex đem ra dùng thường xuyên, thậm chí anh ấy còn sáng tạo hơn khi đi kèm hành động gãi đít !!!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.