FANDOM


D09CN1 Wiki

LinksSửa đổi

D09CN1

This is us !


Những câu nói bất hủ, những người bạn tốt (sống chó), những điều đặc biệt chỉ có ở D09CN1-PTIT

D09CN1 trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Cùng chung tay để mọi người biết chúng ta là ai !

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.