FANDOM


Xuất phát từ chuyến đi Thung Nai 2/4/2011 và cụ thể là từ Thung Nai Casino Royale :-> 2 tượng đài huyền thoại là Hải đẹp trai và Thắng xấu trai đã liên tục làm cho xới bạc choáng váng khi chỉ còn có 2 cành mà không-thể-ra-đê :-< Không chỉ 1 lần mà là 3, 4 thậm chí là 4',4'' và 4''' lần :-> Tuy bị cặp vợ-chồng-tổ-ong là Bình bót và Hà xấu bo đỳ vài lần suýt chết, nhưng tượng đài vẫn là tượng đài, số tiền thu về không thể đếm được = tay (thêm chân mới đủ :->)

Cũng hơi buồn là hôm sau đó, do cái gánh Đường điên quá nặng nề, 2 tượng đài đã thọt, nhưng vẫn không-thể-ra-đê như cái thằng ngu nào đó :))

Thực ra phải là "Mình giàu mình có quyền!!!", nhưng xét lại thì mình cũng đẹp thật và để tăng thêm độ cool thì TAO ĐẸP TAO CÓ QUYỀN !!! :->

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.